Dr. Vodderschool België / Nederland

Cursus Oedeemtherapie met MLDV en aangepast zwachtelen, 'Lymftaping en Puntpompen' volgens Philippe De Paepe

Theoretisch programma:

- pathofysiologie en differentiaal diagnose van het lymf- en veneus stelsel
- lymfoedeem van de arm na borstingreep
- oedeembehandeling naargelang de diagnose

Pratijk programma:

- specifiek behandeling van veneus en lymfatische oedeem van het B.L. en O.L.
- specifieke handgrepen voor armlymfoedeem na borstingreep
- zwachtel- en bandagetechnieken voor B.L. en O.L.
- LymfTaping
- specifieke grepen voor fibrose en littekenweefsel
- Puntpompen

Docenten:

  • Philippe De Paepe
  • Drs. Tim Decock
  • Peter Vannuffelen
  • Mieke Karman
  • Marie-Anne Braeckman
  • Karin van der Kruijs-Duisters
  • Evi Pipers
  • Dr. Lore Fias
  • Dr. Guido Giacalone
  • Dr. Dirk Servaes

Data:

- 19, 20 en 21 jan. 2019 -/- 2 en 3 febr. 2019 -/- 24 en 25 febr. 2019 -/- 23 en 24 maart 2019

Deelnameprijs: € 1760 incl. tape- en zwachtelmateriaal t.w.v.  € 500 (- 40% KMO korting = € 1056)

Inschrijvingsvoorwaarden:

- om te kunnen deelnemen aan de oedeemcursus moet de kandidaat cursist de basiscursus gevolgd hebben